Rivu ćemo vratiti građanim

Rivu ćemo vratiti građanima

da bismo ispunili obećanje rivu ćemo vratiti građanima moramo ostvariti preduvjete. Naime, preseljenje parkirališta s rive moguće je tek nakon što građanima osiguramo nove parkirališne kapacitete.

Rivu ćemo vratiti građanima Read More »