Davor Štimac

Program za bolju Rijeku

Drage Riječanke, dragi Riječani,

sve su nas umorili: od vijesti i kritika, od izbora i kampanja, od života. Kako im je to samo dobro uspjelo! Dva desetljeća prodavali su nam priču kako je sve dobro, a, ako nešto i nije dobro, onda ne može biti drugačije. Prodavali su nam priču da svijet bez njih nije moguć, da se ostavimo ideja da itko drugi može zamijeniti ih. Počeli smo vjerovati kako je, valjda, politika kriva, kako su svi isti, kako je promjena nemoguća… Nije politika kriva: u rukama onih koji žele žrtvovati svoje vrijeme i trud za opće dobro, politika je sjajna. Takvi, su, istina, vrlo rijetki. Ali, činjenica da Vi čitate ovaj tekst znači da u Vama nisu stigli pogasiti zadnji plamičak ljubavi i interesa za svoj grad, zadnji trag želje da date doprinos nečemu u što ste nekoć vjerovali. Znam, netko će reći: pokušali smo već i razočarali se. Naravno, vjerovati u nešto novo uvijek nosi rizik razočaranja. I Vi i ja prihvaćamo taj rizik. Jer, ako to ne učinimo, nikada nećemo doznati što smo zajedno mogli postići.

Ne tražim kruha: imam posao sveučilišnog profesora i liječnika koji volim, posao koji je bolje plaćen nego onaj gradonačelnika. Ali, kako mi šapće sportaš u meni, ne želim se predati, ne želim dozvoliti da oni pobijede, bez da sam zajedno s Vama pokušao. Imam lijepe godine, godine iskustva svakodnevnog pomaganja tisućama nepoznatih ljudi, godine uspješnog vođenja ogromnog sustava, godine uspona i padova, koje nas uče i obogaćuju. Neki kažu da sam strog: ne vjerujte im. Ja sam samo iskren: za mene ne postoji politika „ne talasaj“, već samo traženje odgovornosti i izvršavanje zadaća. Ako to vodi u sukobe, ne bježim od njih, jer gradska administracija ne može biti sama sebi svrhom, već mora služiti građanima i njihovoj dobrobiti

Neki kažu da sam strog: ne vjerujte im. Ja sam samo iskren: za mene ne postoji politika „ne talasaj“, već samo traženje odgovornosti i izvršavanje zadaća.

Oni na vlasti govore nam uporno kako se ljudi dijele na „lijeve“ i „desne“, na „naše“ i „vaše“. Nisam ni lijevi ni desni: goranskih sam i riječkih korijena, uvjeren da je svaka nacija, vjera i rasa dobrodošla i da nitko nema pravo ugnjetavati drugoga samo zato što je rođen povlašten ili mora trpjeti zbog toga što je rođen drukčiji. Antifašist sam, jesam, jer mislim da je borba za oslobođenje od strane okupacije u Drugom svjetskome ratu bila podjednako važna i sveta kao i borba za osamostaljenje Hrvatske u Domovinskom ratu. A ipak, jasno mi je da je svaki rat, osim predivnih ideja, ideala i žrtava, morao sa sobom donijeti i nepravdi, zločina, obiteljskih tragedija. Uostalom, riječka je povijest prepuna događaja koji imaju svoju sliku i svoje naličje u knjigama i sjećanjima. To ne znači da se tim temama ne treba vraćati: dapače, način tretiranja tih tema pokazatelj je zrelosti grada i njegovih stanovnika. Ne bi li „Galeb“, koji je 1944.-1948. počivao na dnu riječke luke, mogao istodobno biti priča o pokretu nesvrstanih i Josipu Brozu Titu, koju treba ispričati svijetu i pretvoriti je u prvorazrednu turističku atrakciju, ali i priča o zabludama i zločinima jugoslavenskog komunizma? Zamislite da svaka interpretacijska ploča u takvom „Muzeju političkih protuslovlja“ ima dva teksta – jedan, koji priprema „lijevo“ orijentirani povjesničar, i do njega drugi, koji priprema povjesničar „desne“ orijentacije? Ne bi li Rijeka tako, kao o „Galebu“, mogla ispripovijedati i fascinantnu priču o D’Annunziju, avangardnom ustavotvorcu i brutalnom diktatoru? Nije li i priča o torpedu, riječkom izumu, istovremeno svjedočanstvo o genijalnoj ideji i o ubojitom oružju? Nije li upravo takav,„dvostruki“ pristup povijesti, upravo ono što Rijeka može najbolje i jedino
pošteno ispričati? Samo takvom pomirljivošću pokazat ćemo da iz povijesti možemo učiti i da nam ona služi kao čimbenik zbližavanja, a ne vječitih podjela. Budućnost Rijeke dovoljno je velika da prihvati sve koji to žele.

Nisam ni lijevi ni desni: goranskih sam i riječkih korijena, uvjeren da je svaka nacija, vjera i rasa dobrodošla i da nitko nema pravo ugnjetavati drugoga samo zato što je rođen povlašten ili mora trpjeti zato što je rođen drugačiji.

U ovoj borbi koju sam počeo nisam sam: okupio sam već desetine vrsnih stručnjaka, koji su mi pomogli u slaganju programa pred Vama, programa koji bi Rijeku mogao izvesti iz tonuće spirale, u koju je gurnuta. Nitko od tih stručnjaka ne očekuje od mene nikakve protuusluge: sve su to ljudi koji, kao i ja, koji dijele svoje znanje s idejom svoga grada, imajući kao najveću satisfakciju njegov prosperitet.

Jasno mi je da nije lako uvjeriti Vas da napustite svoje davne odabire. Neki od Vas glasuju za SDP od početka demokracije, zato što misle da ih to štiti od potresa, koje bi izazvali oni drugi. Neki glasuju za HDZ jer misle da je to jedini način da slave našu Hrvatsku. Mnogi od Vas ne izlaze na izbore jer misle da su izbori farsa, igrokaz jedne vladajuće klike. Volio bih kad bih Vas mogao uvjeriti da je drugačije: da postoji jedna sasvim četvrta Rijeka, nezavisna Rijeka, koju je teško pokrenuti, ali koja bi, ako je pokrenemo zajedno, zavaljala brda. Jedna Rijeka o kojoj svi mi sanjamo. Rijeka, koja bi nam mogla vratiti volju da se i sami pokrenemo – ne samo te izborne nedjelje, nego, daleko važnije, i kasnije, u brojnim akcijama koje bismo osjetili kao vlastite. Vratimo taj žar i osmijeh i hrabro krenimo, bez straha da ne znamo odakle početi. Moj krug suradnika Vam predstavlja ideje kako to učiniti.

Naš program nastoji se dotaknuti svih polja gradskog života: i gospodarstva, i prometa, i obrazovanja i kulture i sporta, ali zamisli o tome grupira u četiri strateška programska cilja: POvezati grad, POkrenuti grad, POzeleniti grad i POmladiti grad.

Volio bih kad bih Vas mogao uvjeriti da je drugačije da postoji jedna sasvim četvrta Rijeka, nezavisna Rijeka, koju je teško pokrenuti, ali koja bi, ako je pokrenemo zajedno, zavaljala brda.

1) POvezati grad

„Povezivanje“ podrazumijeva i bolje prometno povezivanje i bolje povezivanje s odgovarajućim tijelima i strukturama izvan i unutar grada. Povezivanje građana preduvjet je promjene političke klime. Naša je zajednica, zbog postojećih modela političkog djelovanja, temeljenih na podjelama i isključivanju, potpuno izgubila sposobnost razvoja.

Grad i zajednica, stoga, trebaju energiju koja će moći svladati prisutnu onesposobljenost zajednice za promjene i razvojne iskorake. Ta se energija nalazi u ljudima, koje je potrebno povezati i motivirati. Stoga će temeljna vrijednost i polazište naših politika biti vraćanje povjerenja prema svim članovima zajednice te poštivanje svakog pojedinca, njegovih osobnih postignuća i doprinosa zajednici, neovisno o političkom ili bilo kojem drugom opredjeljenju. Jedino se intenzivnim razvijanjem kulture poštivanja i povjerenja može okupiti kritična masa, koja može stvoriti energiju potrebnu za revitalizaciju grada. Razvijat ćemo digitalne mreže i alate, kojima će građanima biti dostupnije informacije i usluge gradskih institucija i komunalnih društava, a uključivat ćemo i poticati građane i na proaktivnost u mjesnim odborima. Osnivanjem savjeta i partnerskih vijeća građana uključivat ćemo građane u procese donošenja odluka, a suradnjom s organizacijama civilnog društva i povezivanjem s Riječanima izvan Rijeke, postići ćemo široku društvenu povezanost za razvoj našega grada.

Povezivanje grada sa širom zajednicom preduvjet je za daljnji gospodarski razvoja grada. Povezivanjem s gradovima i općinama riječkog prstena, kao i svim drugim jedinicama lokalne samouprave i institucijama na području Primorsko-goranske županije, postiže se veća sinergija u planiranju, provedbi i financiranju zajedničkih projekata. Povezivanjem s Vladom Republike Hrvatske i nacionalnim institucijama osigurava se uvrštavanje razvojnih projekata grada u nacionalne strateške i operativne prioritete, čime rastu izgledi za financiranje projekata sredstvima EU. Društvena povezanost grada s ostalim dijelovima Hrvatske, Europe i svijeta, preduvjet je reafirmacije Rijeke, kao međunarodno relevantnog grada, otvorenog svima koji u njemu žele ostvariti životne i poslovne planove.

Razvijat ćemo digitalne mreže i alate, kojima će građanima biti dostupnije informacije i usluge gradskih institucija i komunalnih društava, a uključivat ćemo i poticati građane i na proaktivnost u mjesnim odborima.

Na planu unutarnje urbane mobilnosti, razvojem i modernizacijom javnog gradskog prijevoza učinit ćemo javni gradski prijevoz efikasnijim i dostupnijim, a time i jeftinijim svim korisnicima i tako rasteretiti centar grada od prevelikog automobilskog prometa. Postojeći autobusni terminal na Žabici nije primjeren modernim potrebama grada. Sadašnja njegova mikrolokacija nije zadovoljavajuća s prometnog stajališta te aspekta povezanosti sa željezničkim terminalom i putničkom lukom. Aktualni projekt, poznat pod nazivom „Kompleks zapadna Žabica“, prilagodit ćemo stvarnim potrebama putnika i grada te reducirati nepotrebne sadržaje, koji opterećuju njegovu ekonomičnost. Projekt novog terminala realizirat ćemo po fazama, s osloncem na dostupna sredstva iz europskih fondova i u suradnji s tvrtkama iz prometnog sektora.

Inzistirat ćemo na prometnoj povezanosti daljnjim razvojem i ulaganjima u riječku luku i prometni pravac te izgradnjom nizinske pruge visoke učinkovitosti Rijeka–Zagreb–Budimpešta. Inzistirat ćemo, jednako tako, i na povezivanju Rijeke na koridor Baltik-Jadran i izgradnji nedostajuće dionice autoputa prema Ljubljani i Trstu, kao i modernizaciji željezničke infrastrukture do Pivke u Sloveniji. Rijeku u budućnosti vidimo i kao veliki nautički centar, s marinom u Porto Barošu i dijelu putničke luke, oko koje će se u gradu i okolici razvijati prateće industrije i usluge povezane s nautičkim sektorom – jedinim sektorom u kojem je Hrvatska globalno konkurentna.

 

Aktualni projekt, poznat pod nazivom „Kompleks zapadna Žabica“, prilagodit ćemo stvarnim potrebama putnika i grada, te reducirati nepotrebne sadržaje, koji opterećuju njegovu ekonomičnost.

Razvijat ćemo Rijeku i kao destinaciju “kruzera”, što je značajno, ne samo u smislu prihodovne strane turističke djelatnosti, već i radi globalne vidljivosti i svjetskog pozicioniranja Rijeke kao poželjne destinacije. Usprkos blizini više međunarodnih zračnih luka i činjenici da Grad Rijeka ima tek 10 % udjela u vlasništvu Zračne luke Rijeka na Krku, njenu modernizaciju i razvoj držimo jednim od prioriteta u ostvarivanju povezanosti Rijeke sa svijetom. Modernizacija Zračne luke Rijeka u interesu je ne samo države, Županije i jedinica lokalne samouprave iz okruženja, već i mnogih zainteresiranih dionika iz raznih industrija, agencija koje se bave ukrcajem pomoraca, naših mnogobrojnih ljudi koji rade diljem EU, domaćih putnika koji putuju u europske destinacije i mnogih poslovnih ljudi koji rade s inozemstvom.

U eri najnovije industrijske revolucije, zračna luka je nužnost i standardsvake veće urbane sredine, a za turističke destinacije našeg kraja, ona jeapsolutni preduvjet razvoja.

Programski cilj br. 1 - POvezati grad

Društvena povezanost

a) Povezivanje grada s građanima

Digitalizacija i e-Uprava prilagođena korisnicima

Uključivanje građana kroz rad 34 Mjesna odbora

Uključivanje građana u procese donošenja odluka na nivou Grada

Suradnja s organizacijama civilnog društva

Povezivanje s Riječanima izvan Rijeke - Iseljena Rijeka

Suradnja s nacionalnim manjinama

Uključivanje Savjeta mladih u procese donošenja odluka na lokalnoj razini

Programi za integraciju djece i mladih sa invaliditetom (festivali, seminari, kreativne radionice, natjecanja, predavanja)

Kvartovski društveni centri sa preventivnim programima i smislenim aktivnostima za provođenje slobodnog vremena umirovljenika, djece i mladih

Poticanje inkluzije osoba s invaliditetom, djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u zajednicu

Osnivanje Savjeta i Partnerskih vijeća građana

b) POVEZIVANJE GRADA SA INSTITUCIJAMA I SVIJETOM

Povezivanje s tijelima javne vlasti: PGŽ, Vlada RH, EU

Povezivanje s institucijama: Sveučilištem, Lučkom upravom, HGK, HUP, udrugama civilnog drušva, Urbana aglomerizacija, HŽ Infrastruktura, HAC, HC

Povezivanje s investitorima: EU projekti i fondovi, EBRD, EIB, EQF, FDI, MF-ovi...

Članstva u međunarodnim udruženjima

Gradovi prijatelji

Diplomatska predstavništva u Rijeci

Saborski zastupnici, europarlamentarci - partnerski odnos s Gradom

Stvaranje lobističke platforme “RIJEKA GLOBAL”

Prometna povezanost

a) Urbana mobilnost građana

Nastavak izgradnje 19 projekata cesta i javnih površina predviđenih Proračunom Grada za 2021-22-23

Novi autobusi (plinski, električni)

Izmještanje parkirališta s Rive

Promicanje e-mobilnosti i korištenja javnog prijevoza

Priobalno brodsko povezivanje - županijske linije

Inteligentni grad - Gradska kartica (e-Kartica)

Park&Ride (parkirališta izvan užeg centra)

Brza gradska željeznica u sustavu gradskog prijevoza

Povećanje broja taxi stajališta na mjestima dostupnim građanima

b) POVEZIVANJE GRADA SA SVIJETOM

Zračna luka, autobusni kolodvor i integralno prometno povezivanje Rijeke

Novi kontejnerski terminal na Zagrebačkoj obali - jačanje lučkog prometa

Poticati razvoj luke nautičkog turizma Porto Baroš

Jačanje Rijeke kao kruzing destinacije (novi južni vez)

Poticati izgradnju nizinske pruge Rijeka - Karlovac - Zagreb - interes i Grada Rijeke

Poticati izgradnju autoceste Rupa - Postojna - poticaj turizmu

Poticati rekonstrukciju željezničke pruge Šapjane - Pivka

Pripremiti projekt luke nautičkog turizma - Marina Pećine

2) POkrenuti grad

U ovome trenutku, Rijeku karakteriziraju pretežito loši gospodarski pokazatelji. Pokrenuti grad znači učiniti ga atraktivnim za život i rad. Naš je plan pokrenuti izvoz i restrukturirati gospodarstvo, a naglasak staviti na industrije, bazirane na znanju i novim tehnologijama. Takav plan uključuje privlačenje kapitala, korištenje raspoloživih fondova EU, pokretanje “zelene” i “plave” industrije, stvaranje razvojne infrastrukture i gradskih poslovnih zona.

Poslovna je infrastruktura kritična točka poslovnog okruženja grada. Postupnju razvijenosti poslovne infrastrukture, zauzimamo tek 18. mjesto u Hrvatskoj. U poslovnu infrastrukturu spadaju i poduzetničke zone i komunalne naknade, potporne poduzetničke institucije, ali i aerodrom i vrtići za djecu zaposlenika. Dostupno stanovanje, također, je dio poslovne infrastrukture kao i cijena komunalija, posebno vode, koja je potrebna u velikim proizvodnim procesima. Nezadovoljavajuća poslovna infrastruktura grada rezultat je spleta četiri čimbenika: nedostatka odgovarajućih poslovnih prostora za poduzetnike (osobito za male poduzetnike), prevelikog fiskalnog opterećenja poduzetnika (porezi, prirez, komunalna naknada: po visini prireza i komunalne naknade, kao i cijeni vode, Rijeka je na drugom mjestu u Hrvatskoj), kao i neadekvatnog financiranja i podupiranja poduzetnika. Zato je neophodno i prioritetno staviti u funkciju poduzetničko-poslovne zone Bodulovo i Metropolis. Time bi se počelo rješavati problem nedostatka poslovnih prostora.
Nedostaje nam poduzetničko obrazovanje i razvoj poduzetničkih kompetencija, obrazovanje usmjereno na kreiranje proizvoda, na kreativno i inovativno razmišljanje. Poduzetničko obrazovanje počinje već u vrtiću, gdje se djecu uči da detektiraju probleme i prilike, da surađuju na njihovu rješavanju, da imaju kritičko mišljenje, ali i da praktično rješavaju probleme i predlažu inovativna rješenja. Fizički rad te primjena suvremenih alata i tehnologija za stvaranje novih proizvoda dio su tog obrazovanja.

Poslovanje treba internacionalizirati. Škole na stranim jezicima sa studentima i profesorima iz drugih kultura pomažu da se donekle bolje razumiju različitosti i posebnosti drugih i drugačijih. Razmjena studenata, slanje i stipendiranje naših studenata na najbolja svjetska sveučilišta su samo neki od koraka za pripremu naših ljudi za bolji nastup na stranim tržištima. Razvoj industrije podrazumijeva i usku specijalizaciju poslovanja, jedino tako kreirajući novu, dodanu vrijednost i blagostanje za stanovništvo (nova radna mjesta, viša primanja, itd.). Nužno je hitno poduzeti mjere, koje će povećati konkurentnost našega grada te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, s većim prihodima, kako bismo zaustavili odlazak mladih.

Naravno, nije gospodarstvo jedino koje pokreće grad: to uspijeva i pametnoj kulturnoj i sportskoj politici: obje ne smiju favorizirati pojedine interesne skupine, već transparentno pomagati raznolikost i razvoj svih ukusa i odabira.

Naš je plan pokrenuti izvoz i restrukturirati gospodarstvo, a naglasak staviti na industrije bazirane na znanju i novim tehnologijama.

Programski cilj br. 2 - POkrenuti grad

Poslovno okruženje

a) Moderna poslovna infrastruktura za konkurentnost

Razvoj novih specijaliziranih multifunkcionalnih poslovnih zona/Revitalizacija

Završetak poslovne zone Bodulovo

Pokretanje poslovne zone Metropolis

Priprema dokumentacije za još tri specijalizirane multifunkcionalne zone

Povezivanje s Riječanima izvan Rijeke - Iseljena Rijeka

Inovacijska arena / Institut za konkurentnost / Savjet eksperata

STEP 2 - pripremiti projekt na području Ine - lokalitet Mlaka

Smanjiti porez i komunalna davanja i ukinuti prirez do kraja mandata

Aktivirati mrežu poslovnih anđela te VC i EC investitora

Potaknuti zapošljavanja i izvoz poticajnim mjerama za kompanije

Razvijati CEKOM - Centar kompetencija za pametne gradove

Projekt Energana izvesti- IT inkubator

Poticajne mjere za kompanije sa ulaganjima u ekološku zelenu transformaciju

b) Usklađeno obrazovanje za zapošljivost

Pokrenuti nove STEAM fakultete elektrotehnika računarstvo

Pokrenuti MBA studije, GMP, JMP i tailor made programe

Pokrenuti nove studije na engleskom i talijanskom jeziku

Stipendirati deficitarna zanimanja i specijalizacije u centrima izvrsnosti

Poticanje poduzetništva u znanstvenoj zajednici / translacija znanosti

Poticanje poduzetništva za osjetljive skupine (posebne potrebe, umirovljenici, NEET)

Mentorska mreža za studente

Organizirana praksa za srednjoškolce i studente - aktivno uključivanje mladih u zajednicu

Programi obrazovanja za poduzetništvo

Poticati upise (nakon obaveznog obrazovanja) u skladu sa gospodarskim potrebama

Poslovni sektor

a) Specijalizacija u znanju i proizvodima

Definirati centre izvrsnosti u privredi i na Sveučilištu i povezati ih u ekosustave

Clusteri izvrsnosti / zdravstvena industrija, injžinjering pomorstvo i nautika

Detektirati skrivene šampione i poticati njihov razvoj

Definirati strateške industrije na osnovu megatrendova i komparativnih prednosti

U suradnji sa skrivenim šampionima osmisliti nove centre izvrsnosti

Napraviti klaster zeleno/plavih industrija i poticati njihov razvoj

b) Globalizacija u marketingu i prodaji

Osnovati Klub izvoznika i stranih investitora u Agenciji za razvoj poslovanja

Selektirati investitore za individualni pristup te im dodijeliti odgovorne osobe

Marketing kroz međunarodne udruge, stručna društva i poslovnu diplomaciju

Potpora kompanijama da pripreme i iskoriste EU fondove

Potpora kompanijama za iskorak na nova tržišta

Poticaji stateškim stranim investitorima kako bi odlučili doći u Rijeku

Poticati zaštitu brendova, dizajna i koda

Prostorni branding - Rijeka kao destinacija u kojoj je ugodno poslovati

3) POzeleniti grad

Pozeleniti grad smo zamislili na više razina: kao doslovno ozelenjavanje grada uređenjem postojećih i novih parkovnih površina, ali i povećanjem energetske učinkovitosti, smanjenjem zagađenja, kvalitetnijim načinom zbrinjavanja otpada.

Izgradnja zelene infrastrukture na prostorima zgrada društvenog standarda – vrtića, škola, ambulanta i sličnih sadržaja – ima posebnu društvenu korist, stvarajući temelje ponašanja građana i postajući fokusom okupljanja lokalne zajednice. Izradit ćemo katalog potrebnih ulaganja u dječja igrališta i kvartovske parkove, temeljem iskaza i zahtjeva građana i mjesnih odbora. Uredit ćemo postojeća dječja igrališta i dječje parkove. Uključit ćemo elemente i prostore prilagođene djeci s posebnim potrebama. Uredit ćemo park Šparić, na području stambenog naselja Kantrida, između dviju glavnih prometnica – Istarske i Ulice M. Jakominića. Park je koncipiran kao sportsko-rekreativna parkovna površina, koja omogućuje uključivanje niz aktivnosti vezanih uz projekt Zdravih gradova (promocija i očuvanje zdravlja, edukacija, ekologija, zaštita prirode i okoliša, zdrava prehrana, ekoterapija itd.). Uredit ćemo Rekreacijsku zonu Podvežica koja je smještena između Ulice Braće Pavlinić i prometnog čvora Vežica. Zona obuhvaća boćarsko igralište s klupskim prostorijama, parkovnu površinu za istrčavanje pasa, košarkaško te dječje igralište.

Ozelenit ćemo i urediti trg Ivana Klobučarića. Da bi se gradskim površinama i, općenito, gradskim resursima, upravljalo na kvalitetniji način, potrebno je unaprijediti informatički podržanu evidenciju imovine Grada. Posebno ćemo se zalagati za unaprjeđenje statusa sportskih lučica i povećanje broja komunalnih vezova, unutar kapaciteta akvatorija pod ingerencijom grada. Postojeće sportske lučice su razmjerno male te, iako namijenjene mjesnom stanovništvu, za potrebe vezivanja i sidrenja manjih plovila, kao i za sportske i rekreativne aktivnosti na moru, ne zadovoljavaju stvarne potrebe grada, pa ćemo u suradnji sa Županijom potaknuti proširenje njihova kapaciteta, odnosno izgradnju novih lučica. Naše će djelovanje biti usmjereno i na unaprjeđenje javnih gradskih tržnica – one u centru grada i one na području Brajde, ali će uključivati i ostale lokacije, na kojima djeluju tržnice na malo (Zamet, Donja Vežica).

Značaj javnih gradskih tržnica proizlazi i iz činjenice da recentni turistički trendovi svrstavaju tržnice u poželjne destinacije svih posjetitelja, nudeći dinamičnost protoka ljudi i kultura te promociju zdravog urbanog načina života. Zbrinjavanje otpada u našoj je sredini na apsolutno nezadovoljavajućoj razini. Postizanje cilja učinkovitijeg zbrinjavanja otpada moguće je kroz stalnu, primjerenu edukaciju korisnika, jačanje sustava održavanja komunalnog reda kao nužnoj dopuni edukaciji, uspostavu i jačanje sustava reciklažera i oporabitelja, intenzivan rad na sprječavanju nastanka otpada (dizajn i poticanje 100% reciklabilne ambalaže, promoviranje kućnog kompostiranja, itd.) te puna uspostava infrastrukture na lokalnim i regionalnim razinama (sortirnice, mali pogoni za reciklažu) i optimizacija poslovanja i upravljanja u Ekoplusu i ŽCGO Mariščina uz unaprjeđenje sustava odlaganja građevnog i krupnog otpada.

Preduvjet daljnje optimizacije novog sustava prikupljanja otpada je izgradnja Sortirnice otpada u Mihačevoj Dragi, financirana najvećim dijelom sredstvima ER fondova, kao centralni dio sustava za Grad Rijeku te okolne općine i gradove.

Izradit ćemo katalog potrebnih ulaganja u dječja igrališta i kvartovske parkove temeljem iskaza i zahtjeva građana i mjesnih odbora.

Programski cilj br. 3 - POzeleniti grad

UREĐENJE POVRŠINA I OTPAD

a) Održavanje i uređenje javnih zelenih površina

Uređenje dječjih igrališta i parkova

Park Šparić i ostali mali komunalni projekti u MO

Rekreacijska zona Podvežica

Uređenje šetališta i zelenih površina

Šetnica Bivio – Preluk

Biciklistička staza Preluk - Pećine

Šetnica Hartera – Kanjon Rječine

Pozeleniti centar grada - Korzo, Delta

Pozeleniti Trg Ivana Klobučarića

Uređenje postojećih plaža

Uređenje zone Preluka (sportsko turistički sadržaji)

Uređenje stadiona Kantrida i okolne zone

Uređenje Molo Longa

b) Učinkovitije zbrinjavanje otpada

Dovršetak Sortirnice u Mihačevoj Dragi

Osnaživanje uloge grada u upravljanju EKO PLUS-om

Uvođenje novog sustava prikupljanja otpada

Specijalizacija KD Čistoća

Edukativne akcije za postizanje svijesti građana

Unapređenje sustava odlaganja građevnog i krupnog otpada

UPRAVLJANJE USLUGAMA I IMOVINA

a) Transparentnost upravljanja javnim uslugama

Uređenje registra javnih, a posebno komunalnih usluga

Predložiti novi model upravljanja komunalnom naknadom i rentama

Redefiniranje uloge holdinga u upravljanju komunalnim društvima

Izrada digitalnog katastra sveukupne infrastrukture

Uspostava jedinstvenog modela upravljanja javnim uslugama

b) Upravljanje imovinom i energetskim potencijalom zgrada

Dugoročno evidentiranje svih javnih zelenih površina (digitalni registar)

Zgrade i poslovni prostori sa školama i drugom imovinom

Redefinirati sustav upravljanja imovinom (Agencija ili dr.)

Napraviti program ulaganja i realizaciju uređenja fasada u prioritetnim zonama grada

Energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada

Određivanje lokacija elektro-punionica

Razvijanje projekata samoodrživih zgrada

Poticajne mjere za poduzetnike s ulaganjima u zelenu transformaciju

4) POmladiti grad

Rijeka je grad, čiji broj stanovnika opada najbrže u Hrvatskoj: u prosjeku, grad svake godine „izgubi“ tisuću i pol ljudi – jednu cijelu malu općinu – ili četiri stanovnika dnevno. Jasno je da je demografska obnova složena, da ovisi o mnogobrojnim čimbenicima, na koje grad može tek djelomično utjecati.

Pa ipak, činjenica da ima gradova u Hrvatskoj koji rastu dokazuje da stvari ne moraju izgledati tako loše. Naš je glavni cilj briga o mladima i njihovim obiteljima, kojima ćemo osigurati sve potrebne uvjete da Rijeka bude njihov odabir za život: smještaj u jaslicama i vrtićima tijekom čitavog dana, pa i tijekom noći, za djecu čiji roditelji rade u takvim smjenama; dostupniji stambeni fond; privlačna radna mjesta te stimulativne uvjete razvoja vlastitih poslovnih ideja.

U Rijeci, postojeći kapacitet vrtića iznosi tek oko 77 % od potrebnog: rezultat je vidljiv u prenatrpanim vrtićima, pri čemu samo tri od ukupno 34 postojeća vrtića udovoljava svim prostornim i pedagoškim standardima. Postojećom mrežom predškolskih ustanova nisu pokrivene brojne prostorne cjeline grada, koje imaju dovoljan broj djece predškolskog uzrasta. Razvoj mreže potrebno je planirati i na onim područjima koja zasad nemaju dovoljan broj djece, jer bi se takvo stanje u vrlo skoroj budućnosti moglo promijeniti.
Potrebno je popuniti prazninu i u dijelu mreže koji pokriva rubne dijelove grada. U područjima, koja pojedinačno nemaju dovoljnog broja djece, moguće je objedinjenim kapacitetom pružiti kvalitetu urbanog standarda brige o djeci, posebno kada se uzmu u obzir lokacijska izdvojenost, povijesni, tradicijski, dijalektalni, pa i folklorni kontekst, u odnosu na druge dijelove grada.

Međutim, mi želimo i više: želimo da se grad ne pomladi samo ostankom naših mladih, privlačenjem drugih mladih i ohrabrivanjem zasnivanja obitelji, već i pomlađivanjem one trećine stanovnika, koji su u mirovini, koji se osjećaju osamljeni, prestrašeni i koje se, tako često, nastoji potkupiti čašćenjima na Korzu ili besplatnom vožnjom autobusom. Umirovljenici su nevjerojatanresurs: njihovo iskustvo i njihovo zadovoljstvo pomoći će mudrom gradu da oživi u neslućenim razmjerima. Naš je plan da svakom umirovljeniku koji to želi pošaljemo na kućna vrata volontera, koji će ga naučiti kako se koristiti internetom: da ponovno uspostavi vezu s obitelji i prijateljima, da otkrije nove interese i hobije, da osjeti ponos novom erom u svome životu.

Za bolesne i nemoćne ćemo izboriti nove kapacitete u domovima za starije, educirati gerontodomaćice i ustrojiti besplatni info-telefon za savjete o zdravlju. Bez obzira na godine, Riječani i Riječanke moraju se osjećati mlado.

Za bolesne i nemoćne ćemo izboriti nove kapacitete u domovima za starije, educirati gerontodomaćice i ustrojiti besplatni info-telefon za savjete o zdravlju.

Programski cilj br. 4 - POmladiti grad

DINAMIČNA I KREATIVNA RIJEKA

a) Grad zabave, života i poticajnog okruženja

Mladi i zabava - tjedna društvena glazbena događanja

Festival svjetlosti Molo Longo

Mega glazbeni festival

Prostorni branding (Rijeka kao grad zabave)

Participacija mladih u kreiranju programa u kulturi

Sustavno provođenje kvalitetnog građanskog i demokratskog obrazovanja te programa Trening životnih vještina (za prevenciju ovisnosti i promociju zdravlja)

Komunikacija sa našim mladima u Europi i svijetu

Palazzo Modello - Talijanski kulturni cenar

Dovršiti prenamjenu i revitalizaciju Benčić

Uređenje centra Exportdrvo na Delti

Stavljanje u funkciju Teatra Fenice

Obnova i održavanje objekata u kulturi

Industrijska baština Vodovodna/Ružićeva (retro trgovine, kino na otvorenom, knjižare i antikvarijati)

Pristupanje svjetskom virtualnom izložbenom prostoru za umjetnike

b) AKTIVNA I OBRAZOVANA RIJEKA - grad za rad i osobni razvoj

Promjena političke klime

Profesionalno osposobljavanje i usavršavanje - programi poduzetništva, sustav stručne prakse

Osmišljavanje politike zapošljavanja mladih i žena

Mladi u političkom životu

Grad privlačan digitalnim nomadima

Rad s mladima koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju (NEET)

Udvostručavanje sredstava za javne potrebe u sportu

Udvostručavanje sredstava za javne potrebe u kulturi

Uređenje sportske infrastrukture na lokaciji Kampus (sportska dvorana, igrališta, bazen)

Prenamjena KBC - lokalitet Kantrida u prostor medicinskog turizma

Rekonstrukcija Dvorane mladosti i dvorane Kozala

MLADA I PERSPEKTIVNA RIJEKA

c) Grad poželjan za zasnivanje obitelji

Specifične poticajne demografske mjere - povećanje naknada

Plan razvoja jaslica i vrtića (Krnjevo, Rastočine, Martinkovac/ Srdoči, Škurinje) - svakom djetetu mjesto u jaslicama i vrtiću

Besplatni sadržaji u vrtićima/centralna kuhinja za osnovne škole

Cjelodnevna nastava i rasporeda prema fleksibilnijem modelu

Uspostaviti sustav dadilja

POS stanovi (Martinkovac I, II, Hostov breg) + socijalni stanovi (180 + 90 stanova)

Mjere poticaja za useljevanje - najam gradskih stanova - revizija korisnika gradskog stambenog fonda

Grad bez beskućnika

Grad bez barijera - osiguranje pristupačnosti i prohodnosti nogstupa za majke s djecom u kolicima i invalide

Grad poticajan za život kućnih ljubimaca

Uspostava “noćnog vrtića”

Dodatna podrška za ranjive skupine u vidu mobilnih timova za pomoć koji funkcioniraju na razini gradskih četvrti

d) ZDRAVA I SIGURNA RIJEKA - grad solidarnosti i poštovanja prema svim građanima, posebno starijim

Dnevni boravci, rekreacija i klubovi za starije građane

Besplatno digitalno opismenjivanje za starije građane

Povećanje vidljivosti (Dan starijih osoba, Počasna funkcija gradonačelnik/ca senior/ka)

Program zapošljavanja 20 gerontodomaćica

Poticajne mjere za zapošljavanje starijih osoba

Rijeka - grad za sve generacije (oznaka kvalitete za dućane i usluge)

Program skrbi za dementne osobe

Povećanje smještajnih kapaciteta za umirovljenike

Dovršetak izgradnje Nove bolnice na Sušaku

Prenamjena KBC - lokalitet Rijeka kao multifunkcionalnu zona zdravlja i brige za starije i nemoćne

Ovo je bio tek površan pregled obimnog materijala koji Vam stavljamo na raspolaganje, uključujući i katalog sa stotinjak projektnih skica. Recite iskreno: jeste li ikada vidjeli ovakav program? Netko će reći: preambiciozno za četiri godine. Možda, ali mi i ne razmišljamo o mandatima, već želimo onima koji će voditi grad poslije nas ostaviti što više riješenog ili barem započetog. Uostalom, pristojno bi od svakoga bilo da se nakon dva mandata povuče: kada je netko dvadeset godina na vlasti, da je i dobar, previše je. Politika je prvenstveno služenje, a služenje iscrpljuje puno brže od nerada. U pripremi programa sudjelovali su stručnjaci svih profila, mnogi od njih poznati po uspjehu u svojoj profesiji, ali i brojni promatrači, karakterizirani tek zaljubljenošću u svoj grad. Bez Vas, međutim, ovaj je program siromašan i osuđen na neuspjeh. Pogledajte ga, zato, pronađite u njemu sebe i svoje, popravite ga i dopunite, prihvatite ga kao Vašu vlastitu borbu za grad koji su Vam oteli. A u svibnju se nađimo na istoj strani: na strani bolje, najbolje nove Rijeke.

Vaš
prof. dr. sc. Davor Štimac