poštimavanje grada

POŠTIMAVANJE GRADA: Predstavljamo program putem zooma

Program POštimavanje grada ima četiri strateška cilja: POkrenuti, POvezati, POzeleniti i POmladiti grad, a 25. ožujka ide POkrenuti grad.

POŠTIMAVANJE GRADA: Predstavljamo program putem zooma Read More »