Kad je život bio novi val

Kad je život bio novi val – monografija o vjeri u mogućnost promjene

Atraktivna monografija Kad je život bio novi val apologija je vremenu društvene participacije i angažiranosti te vjere u mogućnost promjene. Valovi urednici i novinari danas su afirmirani u etabliranim medijima, a ja sam sam imao čast i zadovoljstvo biti jedan od glavnih urednika Vala.

Kad je život bio novi val – monografija o vjeri u mogućnost promjene Read More »