Žena na čelu županije

Žena na čelu županije

Okupljenim novinarima Davor Štimac je najavio da će na njegovoj nezavisnoj listi za gradsko vijeće biti 50 posto žena, odnosno 15 žena, koje će biti ravnopravno raspoređene s muškarcima.

Žena na čelu županije Read More »